”Vår kennels styrka är dess bra tikar”

Kennelns målsättning är att föda upp taxar som har ett gott temperament, en utmärkt näsa. En sund och trevlig tax som även ska kunna passa in hos den ”vanliga familjen” trots att taxen ska anses som en jakthund för gryt- och drevjakt.

Som det står i standarden för Tax: ”taxen är till sin natur vänlig med ett jämt temperament, varken nervös eller aggressiv. Rasen är en passionerad, uthållig och energisk jakthund med utmärkt näsa.”

Våra taxar skall även väl försvara sig i utställningssammanhang. Därför sätter jag stor vikt vid god könsprägel, ett gott rörelseschema, dvs en välbyggd tax som rör sig vägvinnande, flytande och schvungfullt. Och naturligtvis värdesätter vi en god pälskvalitet. En sund avel innebär även att vi ser till att använda friska och sunda djur i aveln. Vi sätter mycket stora krav på de tikar vi ska använda i avelsarbetet.

Därför har vi nu tagit till oss av den vetenskap och forskning som givit oss alla uppfödare av rasen och då även mig, möjligheten att använda de friskaste individerna i aveln. Vi ryggröntgar numera våra avelsdjur för att utröna lämpligheten för fortsatt avel. Denna metod innebär att taxen röntgas i en ålder av minst 2 år dock senast när den är 3,5 år, för att få vetskap om hur ryggen, kotorna ser ut.

Finska Taxklubbens ryggröntgenundersökning

Denna artikel fanns publicerad i Danska Taxklubbens klubbtidning GRAVHUNDEN i nr 5 2012.

Din rubrik