SE UVCH Opalina's Michelle Delamor
Kanintax

Född: 2010-04-19
Färg: Svart med Röda tecken
Bröstomfång: 28 cm
Ögonlyst: ska göras 2013
Ryggröntgad: 2012-12-07 :Fri.Ingen förkalkad intervertebralskiver påvisade
                                   Röntgad I Norge, avläst av Öyvind Stigen


En tik med mycket fin spårnäsa, och med ett härligt temperament

Efter:PACH BRCH Carlang Man Of Fashion
Undan: Opalina's Madeleine Vionnet

SUvCH SVCH Foxfoot Marguerita

Född: 2003
Färg: röd
Bröstomfång: 32 cm
Ögonlyst 2008 u.a.

Hon har en mycket utmärkt spårnäsa. Hon har medverkat vid praktiskt eftersök


Efter Vondox Milky Way
Undan Foxfoot Chicca-Chicca

Är mor till NORD VCH SEUVCH Dammlöt's Rebell

Se även Länken SKK Hunddata/sök hundar

Marguerita är nu pensionerad och bor hos Agneta o Anders Fändrik i Björnlunda där hon nu lever ett gott liv tillsammans med sin son NORD VCH Dammlöt's REBELL

Din rubrik

SUvCH SVCH Dammlöts Katja

Född: 2002
Färg: röd
Bröstomfång: 33 cm

Katja är en mycket duktig spårhund


Efter: FIN&SV-00 INTU(V)CH JWW-98 NORDU(V)CH S VCH Bothnia's Ulr Egil Skytten Rödlöga
Undan: S VCH SU(V)CH Dammlöt's Funny


Se även Länken SKK Hunddata/Sök Hundar

Dammlöt's Katja är mor till två kullar på kenneln. En av sönerna SUvCH Dammlöt's Turbo finns kvar hos oss.
Hon är även mor till SUVCH SVCH Dammlöt's Pixla.
Katja är även hon pensionerad och bor hos Louise Andersson tillsammans med SUVCH SVCH Dammlöt's Pixla

Din rubrik

SVCH SUvCH Dammlöts Pixla

Född: 2005
Färg: röd
Bröstomfång 33 cm
Ögonlyst 2008 u.a.

Efter: Rodels Rivale
Undan: S VCH SU(V)CH Dammlöt's Katja


Pixla kommer att paras 2010 med NORD VCH SUVCH Dammlöt's Rebell

Se även Länken SKK Hunddata/Sök Hundar

Din rubrik

SUvCH Wassmo-A Av Lee Armand

Född: 2006
Färg: röd
Bröstomfång: 35 cm


Efter: FINUCH SU(V)CH Vico Della Canterana
Undan: Red Hot Chili Av Lee Armand 


Moa har just nu en kull valpar 6 st Far är SEUVCH SVCH Guldrikets Diamant
Valparna födda 22/11 2009

Se även Länken SKK Hunddata/Sök Hundar