Valpar planeras och förväntad föddsel till i början av mars 2014.

Far till valparna kommer att bli SEUVCH ITCH Pitt della Canterana och mor blir

SEVCH Storfotens Over The Border (BIA)